17.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Gerçekleştirildi.

28 Mayıs 2019, Salı 43

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından iki yılda bir düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın 17ncisi “Eğitim, İstihdam, Toplum 5.0” teması ile 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayları, HKMO tarafından; bilim, teknoloji ve yaşamın her alanında yaşanan gelişmelerin, ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesi için başta meslektaşlarımız olmak üzere diğer meslek disiplinleri ve kamuoyu ile paylaşılması ve uygulanması amacıyla kurumsal hale getirilen, periyodik olarak iki yılda bir gerçekleştirilen ve sektörün her yönüyle en üst düzeyde değerlendirildiği platformlardır.

Türkiye’de Harita ve Kadastro Mühendisliği Eğitiminin 70. yılında gerçekleştirilen ve Yürütme Kurulu Başkanlığını Artvin Çoruh Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halil AKINCI'nın yaptığı 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı; mesleğimizin ülkemizdeki gelişimine, akademik eğitimine ve bugünlere taşınması sürecine önemli katkıları olan ve Türk Haritacılığının üç büyükleri olarak kabul edilen değerli hocalarımız Prof. Dr. Macit ERBUDAK, Prof. Dr. Ekrem ULSOY ve Prof. Dr. Burhanettin TANSUĞ’a ithaf edilmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP ile Artvin Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Tolga ODABAŞ'ın yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptığı 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı hakkında detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.