Harita Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı.

19 Haziran 2019, Çarşamba 369

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 29.05.2019 tarihli toplantısında almış olduğu kararla Lisanaüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği;

      * Harita Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

programı açılmış olup, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci alınacaktır.